Avís legal

1 – Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d’ús del Lloc Web www.catalunyatelecom.cat (en endavant el «Lloc»), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de CATALUNYA TELECOM, S.L. a les quals s’accedeix a través del domini i els seus subdominis.

La utilització de qualsevol dels Llocs atribueix la condició d’Usuari del mateix i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L’Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

Tots els avisos poden ser revisats en qualsevol moment per l’Usuari mitjançant la nostra pàgina web.

2 – Titularitat del Lloc Web

La titular del present Lloc és CATALUNYA TELECOM, S.L., amb NIF: B25779331, i domicili al carrer Bellavista, 36, C.P. 25700, de La Seu d’Urgell.

Està inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1.382, Foli 178, Full L-27.732.

Estem inscrits al Registre d’Operadors de Comunicaciones Electròniques de la CNMC. Podeu consultar més informació aquí:

https://numeracionyoperadores.cnmc.es/operadores

Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres a

Tel: +34.744.622.444

Mail: info@catalunyatelecom.es

3 – Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest Lloc, són titularitat de CATALUNYA TELECOM, S.L. (d’ara endavant CT), o disposem de l’autorització oportuna. Totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per Llei.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades del contingut del Lloc, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de CT.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial, poden donar Lloc a l’exercici de les accions judicials i si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

4 – Exclusió de responsabilitat

El contingut, programes, informació i/o consells expressats en aquest Lloc s’han d’entendre com simplement orientatius. CT no respon de cap manera de l’efectivitat o exactitud dels mateixos, i, per tant, queda exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris, ja que són aquests els que hauran de decidir segons el seu criteri l’oportunitat dels mateixos.

En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses. No responem de la veracitat i exactitud dels mateixos, i quedem exempts de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que en facin ús.

Ens reservem el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Així mateix, declinem qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquest Lloc i dels serveis que s’hi ofereixen.

CT no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en el Lloc que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. CT declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús d’això i tinguessin perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

CT declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. CT no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs Webs de tercers. Aconsellem als Usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s’exposin als esmentats Webs.

Els Usuaris que remetin qualsevol tipus d’informació a CT , es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

5 – Condicions d’ús del portal per als Usuaris

Els clients tenen un Usuari amb el qual poden consultar i descarregar les seves factures, o veure i modificar d’altres assumptes personals, però per fer qualsevol canvi en la configuració del servei, han de fer-ho per d’altres vies.

L’accés a aquest Lloc és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels Usuaris.

Queda expressament prohibit l’ús del Lloc amb finalitats lesives de béns o interessos de CT. o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de CT o de tercers.

En cas que l’Usuari tingués coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines quins continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posés en contacte amb CT.

6 – Legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola. El present contracte està establert en idioma català.

7 – Contacti amb nosaltres

Si Vostè té qualsevol pregunta sobre les condicions reflectides en aquest Avís Legal, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de l’email que es facilita al punt 2 anterior.

Et truquem GRATIS